Điều khoán sử dụng | HIHOME

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Ứng dụng và website “Hihome” là tài sản của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sper. Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên ứng dụng và website Hihome, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng ứng dụng dưới đây. Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng ứng dụng dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

1. Nguyên tắc chung của Ứng dụng và Website Hihome.vn

 • Ứng dụng và website Hihome do Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sper thực hiện hoạt động và vận hành.
 • Thành viên trên ứng dụng và website Hihome là các công ty, cửa hàng, tổ đội, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Hihome chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do ứng dụng và website Hihome và các bên liên quan cung cấp. Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin sản phẩm được thực hiện trên ứng dụng và website.
 • Công ty, cửa hàng, tổ đội,cá nhân tham gia giao dịch tại ứng dụng và website Hihome tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật. Thông tin về công ty, cửa hàng, tổ đội, cá nhân tham gia là thành viên trên ứng dụng và website Hihome phải minh bạch và chính xác.
 • Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên ứng dụng và website Hihome phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động mua bán hàng hóa qua ứng dụng và website Hihome phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Quy định chung của Ứng dụng và Website Hihome.

Định nghĩa chung:

 • Bên A: Công ty, cửa hàng, tổ đội, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ứng dụng và website Hihome bao gồm: mở gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thi công, thiết kế xây dựng, vật liệu xây dựng, điện nước, nội ngoại thất… sản phẩm, dịch vụ khác phù hợp với các loại hình sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên ứng dụng và website Hihome.vn; đăng thông tin gói thầu khuyến mãi, giảm giá để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của mình.
 • Bên B: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc mua sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên ứng dụng và website Hihome.vn của Bên A. Bên B có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
 • Thành viên: là bao gồm cả Bên A lẫn Bên B. Thành viên tham gia giao dịch trên ứng dụng và website Hihome là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên ứng dụng và website. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được ban quản lý ứng dụng và website Hihome chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do ứng dụng và website Hihome cung cấp.

3. Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản.

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Hihome, bạn cần cung cấp cho ứng dụng các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản truy cập, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Hihome sẽ luôn coi việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng và website bằng tên truy cập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy cập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy cập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy cập và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng và website, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu ứng dụng và website hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

4. Quyền thu thập và sử dụng thông tin.

Khi bạn truy cập và sử dụng ứng dụng hoặc website, Hihome có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp trên ứng dụng và website Hihome khi đăng ký… Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.

5. Quy định về nội dung thông tin trên ứng dụng và website.

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua ứng dụng và website của Hihome và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với Hihome cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng ứng dụng và website trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng ứng dụng và website để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

 • Chứa các thông tin quảng cáo sai quy định.
 • Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.
 • Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.
 • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
 • Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Hihome sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng ứng dụng và website của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hihome là ứng dụng và website chia sẻ cộng đồng, Hihome giữ quyền thông tin trên ứng dụng và website, tất cả các thông tin bao gồm: thông tin địa điểm, các bình luận, các hình ảnh...và thông tin khác liên quan đến địa điểm và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của Hihome, và tất cả các thông tin này sẽ không "Bị xóa/Được xóa" vì bất cứ lý do nào. Các trường hợp có thể được xóa bỏ khỏi hệ thống bao gồm các nội dung không liên quan hay nội dung rác do ban quản trị quy định.

6. Các thay đổi trên Ứng dụng và Website Hihome.

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của ứng dụng này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

7. Thay đổi quy định.

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng ứng dụng và website Hihome sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

8. Quy định về các hành động không được phép.

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên ứng dụng và trang web của Hihome.

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

Bạn sẽ không được gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ ứng dụng và website Hihome vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Hihome hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

Bạn không được sử dụng thông tin trong ứng dụng và trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

9. Cấm truy cập.

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Hihome hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng và website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

10. Thông tin của bên thứ ba.

Thông tin được cung cấp tại Hihome có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

11. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của Hihome. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp.

12. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong ứng dụng và website Hihome đều thuộc công ty Hihome. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của Hihome, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của ứng dụng và website Hihome hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong ứng dụng và website Hihome.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác, nội dung của ứng dụng, website và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp mà chúng tôi có trong ứng dụng và website Hihome. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới ứng dụng và website Hihome một cách hoàn toàn miễn phí.

13. Cung cấp nội dung trên Hihome.

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website/ứng dụng của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

14. Luật áp dụng.

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng ứng dụng và website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng ứng dụng, website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

15. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Ứng dụng và website Hihome.

Quyền của Ban quản lý Ứng dụng và website Hihome.

 • Ứng dụng và website Hihome sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà ứng dụng và website Hihome nêu ra. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho ứng dụng và website Hihome không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì ứng dụng và website Hihome có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • Ứng dụng và website Hihome có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các quy chế của Ứng dụng và website Hihome hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Ứng dụng và Website Hihome.
 • Ứng dụng và website Hihome sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên ứng dụng và website Hihome liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của ứng dụng và website Hihome.
 • Ứng dụng và website Hihome có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu ứng dụng hay website Hihome phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Hihome trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Hihome, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Ứng dụng và wensite Hihome giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên ứng dụng hoặc website Hihome theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Hihome. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Ứng dụng và website Hihome giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá, dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Hihome và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý ứng dụng và website Hihome.

Ban quản lý ứng dụng và website sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc hàng hóa giả như sau:
 • Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu Bên A các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó. Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía người dùng, khách hàng mua, khách hàng bán ứng dụng hay website Hihome chịu trách nhiệm xây dựng sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động ứng dụng và website Hihome trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 • Ứng dụng và website Hihome sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên ứng dụng và website Hihome.
 • Ứng dụng và website Hihome có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa Bên B và Bên A. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại từ Bên B và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng sàn sẽ yêu cầu Bên A phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Hihome sẽ có phương án giải yêu cầu Bên A đền bù cho Bên B, sẽ khóa tài khoàn thành viên Bên A.
 • Ứng dụng và website Hihome sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá ứng dụng và website Hihome ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia ứng dụng và website Hihome.
 • Ứng dụng và website Hihome sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của ứng dụng và website Hihome và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì ứng dụng và website Hihome không phải chịu trách nhiệm liên đới.

16. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Ứng dụng và Website Hihome.

Quyền của Thành viên tham gia Ứng dụng và Website Hihome:

 • Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Hihome hoặc quản lý gian hàng, đăng bán sản phẩm, đăng tin khuyến mãi của mình trên ứng dụng và website Hihome.
 • Thành viên sẽ được nhân viên của Hihome hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên ứng dụng và website Hihome.
 • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Hihome trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Hihome.
 • Thành viên được quyền bình luận đúng sự thật về sản phẩm, dịch vụ của Bên A

Nghĩa vụ của thành viên Ứng dụng và website Hihome.

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hihome về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Hihome và những thông tin đang tải lên ứng dụng và website Hihome là chính xác.
 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên ứng dụng và website Hihome.
 • Thành viên Bên A, Bên B có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hộ trợ Hihome trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Bên B và Bên A diễn ra qua Sàn.
 • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Hihome vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Hihome hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do ứng dụng và website Hihome cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Hihome trong quy định này.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Hihome dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Hihome.

© Hihome 2020 All Rights Reserved

Đăng ký nhận bản tin từ Hihome

Đừng bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và chương trình siêu hấp dẫn

Hihome là sàn thương mại dành riêng cho lĩnh vực xây dựng, hàng đầu tại Việt Nam. Giúp khách hàng tìm kiếm, đánh giá và kết nối với nhà cung cấp một cách nhanh chóng, đơn giản và tiện dụng. Chúng tôi hy vọng luôn là người bạn đồng hành cùng bạn kiến tạo nên những giá trị đích thực cho mái ấm của những gia đình Việt. Với Hihome, việc tìm kiếm, đánh giá và đặt hàng các sản phẩm và dịch vụ về xây dựng trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

0988.755.378

info@hihome.vn

Hỗ trợ 24/7

Số 07 đường 29 Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Like để nhận ưu đãi hàng ngày
Quét mã để tải app

HIHOME